Opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice

Opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice Vinea Centra


Srdačno Vas pozdravljamo i dobrodošli na web stranicu tvrtke Vinea centar d.o.o. http://www.vinea.centar.hr.

Molimo Vas da prije pretraživanja naše internetske stranice detaljno proučite ova pravila i uvjete korištenja te u slučaju neslaganja s istima, ne koristite našu stranicu.

I. Opće odredbe

Opće informacije:

Naziv: Vinea centar d.o.o. za trgovinu, usluge i graditeljstvo
Skraćeni naziv: Vinea centar d.o.o.
Sjedište: Trnava I. 18, 10040 Zagreb – Donja Dubrava
OIB: 78561542248
MB: 4920953
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: +385 1 6140 143
Mobitel: + 385 99 3535 001
Poslovni račun: IBAN: HR8523600001102693482, Zagrebačka banka
Direktor i odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka: Irena Pranjić Stevanović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vinea centar d.o.o. za trgovinu, usluge i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: VINEA CENTAR)  putem svoje internet stranice na domeni www.vinea-centar.hr pruža uslugu ponude proizvoda i usluga na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač te mogućnost traženja ponuda za proizvode i usluge koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika/Kupca, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice.

Ovim Općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika/Kupca. Opća pravila objavljeni su na hrvatskom jeziku.

U smislu ovih Općih pravila, Korisnik/Kupac usluge je svaka punoljetna fizička osoba ili pravna osoba.

Korištenjem internetske stranice, Korisnik/Kupac potvrđuje da je upoznat s važećim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki u slučaju potrebe za registracijom i/ili prijavom na našoj web stranici.  

VINEA CENTAR se obvezuje štititi osobne podatke svih Korisnika internetske stranice, na način kako je opisano Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, koju možete pročitati na našoj web stranici.

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internetske stranice, VINEA CENTAR zadržava pravo da onemogući internetsku stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje VINEA CENTAR nije odgovorna. Korisnik je suglasan da korištenje internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže i VINEA CENTAR ne odgovara za iste.

VINEA CENTAR zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uvjete kupnje te uvjete korištenja internetske stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

VINEA CENTAR zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja. Ako web stranicu www.vinea-centar.hr  nastavite koristiti nakon što smo izmijenili ove Uvjete korištenja, znači da se slažete s novim uvjetima korištenja. Zbog toga je dobro prilikom svake posjete stranici pročitati ova Opća pravila i uvjete korištenja.

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

VINEA CENTAR se obavezuje poslovati u skladu s dobrom ekonomskom praksom i u maniri dobrog gospodarstvenika.

VINEA CENTAR zadržava pravo pogreške u sadržaju, opisu i slikama proizvoda. Djelatnici VINEA CENTRA nastoje što točnije navesti karakteristike istih, a u slučaju pogreške unaprijed se ispričavamo te ćemo iste otkloniti u najkraćem mogućem roku.

VINEA CENTAR zadržava pravo objave vlastitih fotografija fotografiranih na Korisnikovoj adresi, a sve u svrhu promoviranja proizvoda i usluga koje je odradila, uz suglasnog Korisnika/Kupca.

Internetska stranica je isključivo vlasništvo tvrtke VINEA CENTAR te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet VINEA CENTAR (oznake, logo i sl.), kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo iste tvrtke te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja VINEA CENTRA. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalno pravnoj odgovornosti. VINEA CENTAR zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja proizvoda, a sve u svrhu što boljeg predstavljanja naših proizvoda i/ili usluga.

VINEA CENTAR je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlaštena raskinuti odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički račun ako to stranica omogućava, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

Korisnik nije ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internetske stranice bez suglasnosti VINEA CENTRA.

Komunikacije između Korisnika i VINEA CENTRA odvijaju se:

  • pisanim putem (e-mail, kontakt obrazac ili preporučena poštanska pošiljka),
  • telefonskim putem preko fiksnog broja telefona i mobilne mreže,
  • putem profila na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i sl.),
  • putem kontakt obrasca na portalu Njuškalo.hr,
  • kao i svim ostalim web stranicama i internetskim portalima koje VINEA CENTAR koristi u svrhu svog oglašavanja.

Prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i sl. osobno u poslovnici ili na adresu VINEA CENTRA ili na adresu elektroničke pošte odgovorne za zaštitu osobnih podataka (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Internetska stranica www.vinea-centar.hr može sadržavati poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih osoba. VINEA CENTAR ne upravlja sadržajem i podacima tih stranica, ne daje posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne jamči za istinitost niti odgovara za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internetskih stranica trećih osoba, Korisniku se preporuča da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opće uvjete poslovanja i vodiče za uporabu određene internetske stranice koju koristi. Također se Korisniku preporuča, neovisno o korištenju ove internetske stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internetskoj stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici www.vinea-centar.hr (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila) te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

Svaka izmjena koja se odnosi na zaštitu i povjerljivost podataka bit će objavljena na ovoj internetskoj stranici te VINEA CENTAR ima pravo izmjene istih bez prethodno poslane obavijesti.

Korisnicima se preporuča da redovito provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uvjeta zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.

II. Komunikacija

VINEA CENTAR može omogućiti Korisniku/Kupcu komunikaciju putem chata, e-pošte, kontakt obrasca na web stranici, putem društvenih mreža i internetskih portala kao i svih ostalih oblika komunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o proizvodima; izdavanju ponude te ostvarivanju prodaje proizvoda i uslugama koje pruža VINEA CENTAR; za ostvarivanje i održavanje poslovnog odnosa s ugovorenim partnerima; za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama te za podnošenje pisanih prigovora.

VINEA CENTAR neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika komunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju poslovnu tajnu.

Komunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te video materijala ili audio materijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave VINEA CENTRA ili drugih osoba.

U slučaju da Korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, VINEA CENTAR je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu komunikacijsku vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da VINEA CENTAR razmijenjene poruke, video materijale, audio materijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja eventualnih sporova između VINEA CENTRA i Korisnika.

Poruke koje VINEA CENTAR razmijeni s Korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika komunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo Korisniku kojem su dostavljene te se Korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti VINEA CENTRA.

III. Primjena prava

VINEA CENTAR je registrirana Trgovina u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska te u obavljanju svojih registriranih djelatnosti primjenjuje pozitivne pravne propise Republike Hrvatske i primjenjive nadnacionalne propise EU.

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

IV. Završne odredbe

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih pravila i uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice, VINEA CENTAR upućuje Korisnike svoje stranice, na kontakt putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u poslovnici.

Kontakt

ADRESA:
Trnava I. 18,
10 040 Zagreb

tel: +385 1 6140 143
mob: +385 99 3535 001

e-mail: prodaja@vinea-centar.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak: 09:30 - 17:00h
Subota: 08:00 - 13:00h
Nedjeljom i praznicima: NE RADIMO